ประเภทห้องพัก
โซนบ้านชมพู
- เตียงเดี่ยว 350 บาทต่อคืน
- เตียงคู่ 400 บาทต่อคืน
- VIP 2 ห้องนอน 800 บาทต่อคืน
 
  โซนสวนหย่อม
- เตียงเดี่ยว 350 บาทต่อคืน
- เตียงคู่ 400 บาทต่อคืน
- VIP ปีกไม้ 500 ต่อคืน
โซนตึก
- เตียงเดี่ยว 350 บาทต่อคืน
- เตียงคู่ 400 บาทต่อคืน
 
  โซนริมน้ำ
- ห้องปรับอากาศ มีระเบียงและมุมพักผ่อนริมน้ำ
- เตียงเดี่ยว 500 บาทต่อคืน
- เตียงคู่ 500 บาทต่อคืน
โซนใหม่
-ราคา 500 บาทต่อคืน
 

15/19 หมู่4 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทร : 039-303-400
081-357-4161
083-111-2127
วังปลารีสอร์ท
     

CopyRight ©Wankpla Group All Right Reserved